روستای کندهر

کندهر

sms moharram 93 اس ام اس و پیامک تسلیت محرم 93

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 10:35  توسط جهانگیر  | 

ئی گول پرپرگول کام باخه

ئی شین وزارییه وه کامین داخه

یه وه داخ کییه دونیا خامووشه

زه مین و ئاسمان گشت سیه پووشه

یه داخ عه باسه هاوار هاناسه داخ حسه ینه

یه وه عه زای کییه مانگه شه و تاره

زه مین و ئاسمان ئازیه تی باره

یه ئازیه تی کییه دنیا تیه ریکه

به نی ئایم گشتی وه خه م شه ریکه

یه داخ عه باسه هاوار هاناسه داخ حسه ینه

یه دیده ئاسمان ئه سر مه وارری

داخ کی کردییه ئازیه ت باری

ئه سرچو پیاله تیید وه دیده

یه ئاسمان به رزه داخ کی دیده

یه داخ عه باسه هاوار هاناسه داخ حسه ینه

یه ناله ناله گه ی گه ورا ماله

وه گرد مه ردمه چه نین چه ن ساله

داخی ها سینه دل ها ئساره ت

به نی ئایم گریان تا وه قییامه ت

یه داخ عه باسه هاوار هاناسه داخ حسه ینه

سیدیونس هاشمی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 16:36  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 9:11  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 9:9  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:28  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:24  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:13  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:12  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:8  توسط جهانگیر  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 9:6  توسط جهانگیر  | 

مطالب قدیمی‌تر